Disclaimer

Cool Port Packing Rotterdam (Kamer van Koophandel: 67973051), hierna te noemen Cool Port Packing Rotterdam, verleent u hierbij toegang tot www.cppr.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Cool Port Packing Rotterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Cool Port Packing Rotterdam spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cool Port Packing Rotterdam.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cool Port Packing Rotterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cool Port Packing Rotterdam.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cool Port Packing Rotterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Ontzorgd worden in het gehele verpakproces?

BEL 010-3132786

Cool Port Packing Rotterdam 
Bezoekadres: Albert Plesmanweg 250, 3088 GD Rotterdam - Havennummer 2450
Navigatieadres: Albert Plesmanweg 200
010-3132786 - info@cppr.nl

© Cool Port Packing Rotterdam - DisclaimerGeneral conditions