Kloosterboer Cool Port één van de duurzaamste koel- en vrieshuizen

De bewuste keuze voor Kloosterboer Cool Port als partner

In juni 2017 is Kloosterboer Cool Port haar activiteiten gestart in het kloppende logistieke hart van Europa. Nog geen jaar later is de logistieke dienstverlener uitgeroepen tot één van de duurzaamste koel- en vrieshuizen van Nederland. Met een score van 86,76% heeft zij een jaar later het BREEAM-NL oplevercertificaat “outstanding” ontvangen.

Bewuste keuze om samen te werken

Cool Port Packing Rotterdam vindt het cruciaal om duurzaam te ondernemen en daarom past het BREEAM certificaat van partner Kloosterboer helemaal bij de strategie van ons moderne pakstation. Sorteren, ompakken, verpakkenlabelen en koelen kunnen door deze samenwerking op één locatie plaatsvinden. Door de bewuste keuze om samen te werken met Kloosterboer Cool Port staan wij als twee bedrijven ijzersterk en duurzaam in de markt. In Nederland is Kloosterboer de nummer 12 binnen de Nederlandse Top 100 Logistieke Dienstverleners en zelfs nummer 5 als het gaat om duurzaamheid.

Koelen en vriezen op zonne-energie

Het meest duurzame aspect van het gebouw zijn de 11.000 zonnepanelen die op het 27.000 m2 grote dak van het pand zijn geplaatst. De verwachte jaaropbrengst is maar liefst 2.6 miljoen kWh, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 737 huishoudens. Hiermee kan Cool Port voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien.

“De energietransitie is een proces van veel stappen door veel partijen waarbij iedereen zijn eigen bijdrage levert. Het Kloosterboer Cool Port koel- en vrieshuis is met de vele maatregelen in het gebouw en bedrijfsvoering een inspirerend voorbeeld in de haven van Rotterdam,” aldus Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam.


Gezette stappen richting duurzaam ondernemen

Om het gewenste BREEAM certificaat te behalen, heeft Kloosterboer tijdens en na de bouw een aantal maatregelen getroffen. Haar docks werken op basis van het DoBo principe, zodat containers/trailers met gesloten deuren kunnen aandocken. Daarnaast zorgen verrijdbare stellingen in de opslagcellen voor een optimale benutting van vloeroppervlak en inhoud en wordt op koelingskosten bespaard door een efficiënte opslag van pallets. De restwarmte van de koelinstallatie wordt niet alleen gebruikt voor de industriële processen, maar ook voor het verwarmen van vloeren in kantoorruimten. De oude klinkers van de voormalige containerterminal, waarop Cool Port gebouwd is, zijn hergebruikt als fundering voor het pand. Ook aan de ecologie rondom het terrein is gedacht: zo zijn voor de zeldzame plant “de melige toorts” nieuwe groeiplaatsen rondom het pand gecreëerd.

Bron: Kloosterboer
Foto: © kloosterboer/fotopaulmartens

Cool Port Packing Rotterdam 
Bezoekadres: Albert Plesmanweg 250, 3088 GD Rotterdam - Havennummer 2450
Navigatieadres: Albert Plesmanweg 200
010-3132786 - info@cppr.nl

© Cool Port Packing Rotterdam - DisclaimerGeneral conditions