Vanzelfsprekend verantwoord ondernemen

Koelen en vriezen op zonne-energie

De duurzame en innoverende locatie in de Waal-Eemshaven heeft veel multimodale verbindingen met zowel het containercluster op de Maasvlakte als met alle omliggende Greenports en de eindbestemmingen in Europa. In de Rotterdamse Havenvisie is de ambitie vastgelegd om in 2030 voor 30% in de energiebehoefte te voorzien met energie die duurzaam opgewekt is.

Daling van exportkosten

Doordat ons verpakcentrum onderdeel is van Rotterdam Cool Port, dragen wij direct bij aan de duurzaamheid en efficiency van de logistieke versketen. De ligging zorgt namelijk dat verladers hun lading niet meer van de terminal naar de koelopslag te hoeven transporteren. Sorteren, ompakken, verpakken, labelen en koelen kunnen op één locatie plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat import- en exportkosten voor AGF-handelaren aanzienlijk kunnen dalen.

Uw exportkosten laten dalen?

BEL 010-3132786

Cool Port Packing Rotterdam 
Bezoekadres: Albert Plesmanweg 250, 3088 GD Rotterdam - Havennummer 2450
Navigatieadres: Albert Plesmanweg 200
010-3132786 - info@cppr.nl

© Cool Port Packing Rotterdam - DisclaimerGeneral conditions